Acil Hizmetler

ORTOPEDIA Hastanesi acil servisi deneyimli ve dinamik bir kadro ile 24 saat kesintisiz görev yapmaktadır. Ortopedi konusunda deneyimli acil hekimi tarafından hizmet verilmektedir. Triaj hekimi, hastaları ilk olarak değerlendirip hastaların aciliyetine göre dağılımını yapmakta ve ilgili branş uzmanına yönlendirmektedir.

Hastanemize dahiliye, genel cerrahi, beyin cerrahisi ve enfeksiyon hastalıkları acıl hastaları kabul edilmektedir.  Bu branşlarda nöbet tutan hekimlerimiz acil servisten çağrıldıkları zaman çok kısa bir süre içinde acil konsültasyona cevap vermektedir.

Modern tıbbi cihazlar ile donatılmış olan acil serviste, yatak başı monitörleri olan 2 kişilik bir müşahede odası bulunmakta, hastaların ilk tedavi ve gözlemleri burada yapılmaktadır. Bunun dışında bir travma odası, bir resüsitasyon odası ve iki yataklı muayene odası bulunmaktadır.

Acil serviste her türlü tahlil ve radyolojik tetkik, 24 saat boyunca en hızlı şekilde yapılmaktadır. Hastanemizin yoğun bakım ünitesi ve ameliyathanelerinin acil servisten kolay erişilebilir bir konumda olması her branştan acil hastayı kolaylıkla kabul ve tedavi etme olanağı sağlamaktadır.