Beyin, Sinir, Omurilik Cerrahisi

Beyin - Omirilik - Sinir cerrahisi Ortopedia’nın bir diğer hizmet alanıdır.Spinal (omurga) cerrahisi gurubunda özellikle bel, boyun ağrıları, fıtıkları, omirilik kanal darlığı ve omurga tümörleri, açık ve kapalı omurga ameliyatları konusunda yoğunlaşan bu bölümde acil nüroşirurji hizmetleri de verilmektedir.

Kafa travmaları, omurga kırıkları ve travma sonucu oluşmuş tam ve kısmi felçlerde tanı ve tedavi için gerekli tüm radyolojik yöntemler ve yoğun bakım desteği mevcuttur. Minimal invazif

yöntemle mikrocerrahi ve görüntüleme destekli ameliyat teknikleri sayesinde daha az risk taşıyan  operasyonlar gerçekleştirebilmekte, hastalarımıza beyin, omirilik ve sinir cerrahisi alanında da titiz ve deneyimli hizmet verebilmekteyiz.

Omurga cerrahisinde günümüzün en seçkin ekibi Beyin Cerrahisi uzmanı Ortopedistin beraberce oluşturduğu bir ekiptir. Bir yanda kemik eklem patolojisi ve tedavi yöntemlerini kavramış bir omurga cerrahı ortopedist, diğer yanda omirilik ve sinir cerrahisinde yıllarını vermiş bir beyin cerrahının birlikte sorununuzu halletmenizi istiyorsaniz, adresiniz ORTOPEDİA olmalı ...