Uzm.Dr.Adem ALBAYRAK

Uzm.Dr.Adem ALBAYRAK

Dahiliye

Özgeçmiş

Ceyhan'da doğdu. İlkokulu Ceyhan , ortaokul ve lise eğitimini Adana'da tamamladı
Çukurova Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 1989 yılında aynı fakültede İç Hastalıkları  Uzmanlık eğitimini tamamladı.
Ceyhan Devlet Hastanesi ,Ceyhan , Adana ve Osmaniyede özel hastane ve diyaliz
merkezlerinde görev alan Dr. Adem ALBAYRAK halen Özel Ortopedia Hastanesinde İç Hastalıkları  Uzmanı olarak görev yapmaktadır