Ilizarov Yöntemi

İlizarov metodu, kemiğin ince teller ve çemberlerle tesbit edildiğ bir sistemdir.Uzuvların çevresine yerleştirilen çember ve teller vasıtasıyla kemik büyümesini kontrol altında tutmayı hedefler. İlizarov 'un uygulandığı en dramatik alan boy uzatmadır.

BOY (EKSTREMİTE) UZATMA

Ekstremite uzatma (ilizarov) teknikleri, kemik kayıplarını yerine koyma ve deformiteli (eğri) kemikleri düzeltme ve uzatmada kullanılır. Bu girişimler, doğumsal hastalık, kemik kayıpları veya travmalar sonrası gelişen kol ve bacak eşitsizlikleri olan çocuk yada erişkin hastalara (3-70 yaş arası) uygulanabilir.. Bu yöntemde cerrahi girişimle kemik kesilerek tedrici olarak uzatılır ve uzatma bölgesinde yeni kemik oluşumu (osteogenezis) gözlenir. Bu şekilde kemik 12 cm. Kadar uzatılabilir.

Hastanemiz İlizarov ekibi, ekstremite uzatma ve rekonstrüksiyon cerrahisinin her alanında tecrübeli, gerekli eğitimi almış, ortopedik cerrah,  fizyoterapist, hemşire ve destek elemanlarından oluşmaktadır.

EKSTREMİTE UZATMANIN AŞAMALARI

İlk önce hasta değerlendirilir. Uygun röntgenleri çekilerek gerekli testler istenir. Eğer cerrahi tedavi düşünülürse, ekip ve hasta uygun tüm tedavi alternatiflerini tartışır ve en uygun cerrahi tekniğe karar verilir.

Amaç kemiğin kontrollü uzamasını sağlamaktır.  Ameliyatta bu kontrolü sağlayacak mekanizma teller veya çivilerle hastanın kemiğine tespit edilir. Ameliyat birkaç santimetrelik bir veya iki alandan açılarak yapılır. Kemik kesimi yapılırken kemik ve çevre yumuşak dokulara en az zarar vermek için azami dikkat sarfedilir.

Uzatma genellikle ameliyat sonrası 1. hafta başlatılır. Yerleştirdiğimiz alet vasıtasıyla kesilen kemiğin uçları, hastanın yapacağı basit bir işlemle günde  ortalama 1. mm. kadar birbirinden ayrılır.Birbirinden ayrılan kemiklerin arası yeniden oluşan kemikle dolduğu için, hergün bir mm. Olmak üzere işleme 12 cm. ye kadar devam edilebilir.

Hasta taburcu edildikten sonra, fizik tedavi programı tedavinin en önemli basamağıdır. Tüm hastalar okul, iş gibi günlük aktivitelere devam etmeleri için teşvik edilir. Cihaz ile yürüme ve duş almaya da (dezenfektan maddelerle) izin verilir. Hastalar taburcu olduktan sonra çalışmaya dönebiler.

Takip süresi hastadan hastaya değişir. Genellikle kliniğimizde hastalar 2-3 haftada bir kontrollere gelirler.

İlizarov Yöntemi Başka Nerelerde Kullanılır?

  1. Kapalı ve açık kırıklarda

Genellikle trafik kazası, yüksekten düşme gibi yüksek enerjili travmalı kırıklarda birlikte cilt bütünlüğü de bozulur ve bunlara açık kırık denir. Bu tip kırıklarda dış dünyadan gelen mikroplar kolayca kemiğe ulaşırlar ve osteomiyelit denilen tedavisi zor ve uzun süren kemik iltihabına yol açabilirler. Bu tür vakalarda infeksiyon riski nedeniyle çivi, plak gibi içerden tesbit edilen metallerin kullanılması rikslidir. Bu yüzden İlizarov sistemi gibi dışardan tesbit eden (eksternal fiksatör) sistemler tercih edilir.

  1. Kaynamayan kırıklarda

Bu tip vakalarda kırığın iyileşmesi için gerekli olan kanlanma bozuktur. İlizarov sisteminin kendisi kanlanmayı arttırdığı için kullanılır.

  1. Kol ve bacak eğriliklerinin düzeltilmesinde
  2. Tümör, travma ve iltihaplanma sonrası oluşan kemik kayıplarının düzeltilmesinde
  3. Cücelerin boyunu uzatmada
  4. Kemik iltihaplarında
  5. Çocuk ve yetişkinlerin doğumsal kalça çıkıklarında