Omurga Hastalıkları

Doguştan Kemik ve Kas hastalıkları,

Omurganın Kırık , çıkık ve yaralanmaları ve bunun sonucu oluşan şekil bozuklukları ile ilgilenir.

Omurga ve omurilik niçin önemli?

İnsanoğlu omurgalılar sınıfından bir canlıdır. Omurga, vücudun orta direğidir. Belirli bir vücut şekline sahip oluşumuz ve bu şekli değişik hareket ve pozisyonlar sırasında koruyabilmemiz omurgamız sayesindedir. Omurganın yapı ve işlevini bozan tüm kalıtsal ve edinsel sorunlar, bir yandan vücudumuzun şeklini değiştirirken, eş zamanlı olarak hareket yeteneğimizi de kısıtlar. Omurilik ise, merkezi bir bilgisayarın (veya güç kaynağının) çevreyle iletişimini sağlayan bir veri iletim kablosu gibi çalışır.

Bu iletim hattındaki her türlü kesinti, çevrenin merkezden merkezin çevreden habersiz kalmasına, dolayısıyla iş göremez hale gelmesine neden olacaktır.

Bu özellikleriyle omurilik paha biçilemez bir mücevher kadar kıymetli ve korunmaya muhtaçtır. Omurga, yapısal işlevleri yanında bu kıymetli hazineyi koruyan, kollayan bir mücevher kutusu işlevi de görür.

Bu muhafazanın herhangi bir şeklide zarar görmesi, kırılması, incinmesi sadece kemik yapıyı değil aynı zamanda sinir işlevlerini de sekteye uğratan ciddi bir sağlık sorununa neden olur.

Omurga niçin ve nasıl hastalanır? 

Bazı çocuklar eğri bir omurgayla doğarlar. Bu çocuklar için sorun, sadece sırt görünümünü bozan estetik bir sorun değildir. Sırttaki eğrilik, akciğerlerin, iç organların yapı ve işlevlerini de etkileyerek önemli gelişim gerilikleriyle sonlanabilir.

Bazı çocuklar, doğumda kemik yapı olarak normal bir omurgaya sahiptirler. Ancak omurgayı çevreleyen kaslarda, veya bu kasları uyaran sinirlerde bir sorun vardır ve çocuk zaman içinde eğrilerek dik duramaz hale gelir. Bazı ergenler, o güne kadar hiçbir sağlık sorunu yaşamadıkları halde birden bire sırtlarındaki eğriliği fark ederler ve telaşla sorunu anlamaya çözüm bulmaya çalışırlar. Kemik normaldir, kas normaldir, sinir normaldir, ancak omurga çevresinde normal olmayan bir şeyler vardır. Yelpazenin öte ucunda yaşlılar var.

Omurga, yaştan ve yaşlılıktan en çok etkilenen organların başında gelir. Yılların yükünü sırtlarında biriktiren yaşlıların, omurgaları aşınır, yıpranır, kireçlenir. Sırtları eğilir, hareketleri kısıtlanır, ağrıları nedeniyle pek çok şeyden vazgeçmek zorunda kalırlar. Her gün ağır yüklerle boğuşmak zorunda kalan genç ve aktif bireylerin, bellerindeki boyunlarındaki disklerin yırtılarak disk içeriğinin fıtıklaşması modern çağın en sık görülen hastalıkları arasındadır.

Her gün, trafik kazaları veya yüksekten düşme nedeniyle onlarca insanın omurgasında küçük büyük kırıklar oluşur ve tedavi ihtiyacı doğar. Omurga, vücuttaki tümörlerin en sık yayıldığı, en çok metastaz yaptığı bölgelerin başında gelir. Herhangi bir organında tümör olan bir bireyin omurgasında da tümör olma olasılığı çok yüksektir.

Omurga sorunlarını kimler ve nasıl tedavi eder?

Yedi aylık çocuktan yetmiş yaşındaki dedeye kadar, çok geniş bir yaş yelpazesini ilgilendiren omurga hastalıkların büyükçe bir kısmı, ya ciddi tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşir, ya da cerrahi dışı yöntemlerle üstesinden gelinebilir. Ancak, sorunun tanınması, tedavi yönteminin belirlenmesi ve seçilen yöntemin başarıyla uygulanabilmesi, bu alanda uzmanlaşmış sağlık elemanlarının yardımıyla mümkündür.

Romatoloji uzmanları, fizyoterapistler, yardımcı cihaz üreten teknisyenler, ağrı tedavisi konusunda uzmanlaşmış hekimler ve omurga cerrahları bazen tek başına, çoğu kez işbirliği yaparak birlikte hastalara yardımcı olmaya çalışırlar. Bu hekimler birbirlerinin rakibi değil, aynı hedefe ulaşmak için birlikte çaba gösteren aynı takımın oyuncularıdır. Başarılı bir sonuç işbirliği ile mümkündür.

Omurga cerrahisi ne ile uğraşır? 

Cerrahi dışı yöntemlerle üstesinden gelinemeyen sorunların varlığında cerrahi müdahaleler gündeme gelir. Tıbbın hemen her alanında olduğu gibi, omurga cerrahisinde de son yıllarda baş döndürücü gelişmeler yaşanmış ve yaşanmaktadır. Kısa bir süre öncesine kadar hayal bile edilemeyen bazı girişimler bugün kolaylıkla yapılabilir olmuştur.

Geçmişte kader olarak kabul edilen bazı ciddi sorunlar artık tedavi edilebilir hastalıklar arasındadır. Çok küçük çocuklara da çok yaşlı kişilere de cerrahi olarak yardım etmek mümkündür. Eğri sırtları düzeltmek, baskı altındaki sinirleri rahatlatmak, ağrıya neden olan bası ve yapışıklıkları gidermek, kırık omurları onarmak sık uygulanan cerrahi işlemler arasında yer almaktadır.

Omurga cerrahisi kim tarafından yapılmalı?

Omurga cerrahisi, omurga cerrahları tarafından yapılmalıdır. Bugün tüm Dünya’da omurga cerrahisinin başlı başına bir uzmanlık alanı olduğu kabul edilmekte, bu alanda çalışacak cerrahların özel bir eğitim ve donanıma sahip olması gereği vurgulanmaktadır.

Omurga cerrahisi alanında uzmanlaşmak için ortopedi veya beyin cerrahisi uzmanı olmak önşarttır. Ancak yeterli değildir. Bu uzmanlıkların üzerine, ilgi alanını omurga cerrahisine yöneltmek ve zamanının büyük çoğunluğu bu sorunların tedavisine ayırmak şarttır. 

Ortopedia Hastanesi Omurga ve Omurilik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezi niçin kuruldu?

Omurga ile ilgili sorunu olan hemen her yaştan hastaya hizmet sunacak, bu hastaların tanıdan tedaviye tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayabilecek, modern tıbbın tüm olanaklarını en üst düzeyde barındırıp, hasta sağlığı için seferber edecek bir merkez oluşturmak amacıyla kuruldu.

Uzun yıllardır bu alanda çalışan Beyin Cerrahisi uzmanı, Ortopedist ve Anateziyologları bir araya getiren merkez, bu yönüyle de bir ilk olma özelliği de taşıyor.