Prof. Dr. Hüseyin Bayram 

1953 Şabanözü/Çankırı doğumludur. İlkokulu 1964 yılında doğduğu köyde bitirdikten sonra Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesinden 1970 yılında mezun oldu. 1977 yılında  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bitirerek aynı yıl başladığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimi 1981 yılında tamamladı. Askerlik görevini Ortopedi Uzmanı olarak Balıkesir Asker Hastanesinde yaptı. 1983 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında Ortopedi Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 1985 yılında Yardımcı Doçent, 1987 yılında Doçent, 1993 yılında Profesör oldu.

Prof. Dr. Bayram, Ortopedi ve Travmatolojiyi ilgilendiren tüm hastalıkların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmakla birlikte Çocuk Ortopedisi, El Cerrahisi ve Mikrocerrahi,  Omuz ve Dirsek Cerrahisi alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. İstanbul Fransız Pasteur Hastanesinde,  Amerika New York Colombia Üniversitesi Ortopedi Hastanesi’nde, Almanya Freiburg Üniversite Hastanesi’nde El cerrahisi alanında çalışmalarda bulundu.  İskoçya Edinburg’da Mikrocerrahi eğitimi aldı. Rusya Kurgan’da İlizarov Uygulamaları Eğitimine katıldı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalının uzun süre başkanlığını yürüten Prof.Dr.Bayram, anabilim dalına bağlı El Cerrahisi Bilim Dalını kurarak Adana’da kopan kol ve parmakların yerine dikilmesi uygulamalarını başlattı. Tıp Fakültesinde Diyabeti ilgilendiren bölümlerle birlikte ortak çalışma yapan Diyabetik Ayak Kurulunun kuruculuğunu yaptı ve kurul başkanı olarak diyabetik ayaklı hastaların ortopedik tedavilerini yürüttü.

Prof. Dr. Bayram,  1994-1996 dönemi Adana Tabip Odası başkanlığı, 2008-2010 dönemi Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği başkanlığı görevlerinde bulundu. 8. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi ve 20. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi başkanlıklarını  yaptı.

Çukurova Üniversitesinde yurdun çeşitli yerlerinde hizmet veren Ortopedi uzmanlarının yetişmesinde rol alan Prof.Dr.Bayram, Ağustos 2010 tarihinden itibaren Üniversitedeki görevinden ayrılarak kurucusu olduğu Ortopedia Hastanesi’nde Yönetim Kurulu Başkanı olup, tam gün statüsünde çalışmaktadır.