ANESTEZİ ve REANİMASYON

Anestezi ve Reanimasyon uzmanları ameliyathane ekibinin en önemli kişileri, hatta gizli kahramanlarıdır. Çünkü hastaya anestezi verilmeden ameliyatın başlaması mümkün değildir. Hastanın ameliyat önce rahatlatılması, ameliyat sırasında ağrı duymasının engellenmesi ve ameliyat sonrası dönemini ağrısız geçirilmesi için kullanılan ilaçlar, anestezi uzmanı tarafından belirlenerek uygulanır.

Yaşamsal fonksiyonlarda bir değişiklik olmaksızın geçici bilinç kaybı ve refleks aktivitede azalma hali genel anestezi olarak adlandırılmaktadır. Genel anestezi uygulaması; bilinç kaybı sağlayarak, hastanın ameliyat sırasındaki farkındalığını önler, ağrıyı ortadan kaldırarak hastaya ameliyat sırasında konfor sağlar ve refleks aktiviteyi baskılayıp kas gevşemesi sağlayarak cerrahi müdahalenin yapılmasını kolaylaştırır.

Bu etkileriyle genel anestezinin amacı, uygun cerrahi koşullar sağlamaktır. Ancak bunun yanında hastanın ameliyat süresince sağlığını ve güvenliğini devam ettirmek de, anestezi uzmanının görevidir. Hastanemizde genel anestezi dışında, spinal, epidural, kombine teknikler olarak adlandırılan kısmi anesteziler de uygulanmaktadır. Ayrıca bir kolun, bir bacağın, bir elin veya ayağın his ve ağrı duyusunu geçici olarak yok eden bir çok bölgesel ve lokal anestezi uygulanmaları da yapılmaktadır.

Anestezi uygulaması sırasında bu alanda eğitilmiş ‘anestezi teknisyenleri’ anestezi uzmanına ameliyat boyunca yardımcı olurlar. Ayrıca hasta ameliyathaneye geldiğinde ameliyat öncesi hazırlık ve ameliyat sonrası derlenme döneminde de önemli görevleri vardır. Anestezi teknisyenleri anestezi ekibinin çok önemli öğelerindendir.

Hastalara, ameliyathaneye daha rahat gelmeleri için “premedikasyon” denilen, genellikle damar yolundan bir ilaç uygulanır. Ameliyathaneye alınan hastanın öncelikle kalp, solunum ve tansiyon gibi hayati fonksiyonları izlemek için hasta monitörize edilir. Bu hazırlıklar sonrasında genel anestezi için, sadece anestezi uzmanının yetkisindeki özel ilaçlar, takılan serum yoluyla hastaya uygulanır. Genel anestezide, solunum yolu devamlılığı ve güvenliği için nefes borusuna özel bir tüp yerleştirilir. Güvenli anestezi derinliği sağlandıktan sonra anestezi uzmanının izniyle ameliyata başlanabilir. Anestezinin devamlılığı, solunum yolu ve damardan verilen ilaçların beraberce ya da ayrı ayrı uygulanmalarıyla sağlanır. Ameliyat bitimini takiben kullanılan anestezi ilaçları sonlandırılarak anestezi uzmanı gözetiminde hasta uyandırılır ve uyanma odasına alınır. Hasta burada ısıtılır, ağrısı dindirilir, bulantı ve kusmaya karşı önlemler alınarak, konforlu bir şekilde odasına gönderilir.