YOĞUN BAKIM BİRİMİ 

Hayati fonksiyonları yaşamını tehlikeye sokacak kadar bozulmuş her hasta kritik hasta olarak tanımlanır. Bozulmuş fonksiyonlar bazan tek, bazan da birden fazla organ veya sistemi ilgilendirebilir. Etkilenen organ ve sistem sayısı arttıkça hastalığın şiddeti de artmaktadır. Yoğun  bakım üniteleri kritik hastaların günün 24 saati bu konunun uzmanı olan doktor ve hemşireler tarafından izlendiği, başta yapay solunum cihazı olmak üzere yoğun bakımda gerekli cihazlar ve ileri teknolojinin kullanıldığı servislerdir.

ORTOPEDIA Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi, tüm yaşlardaki  kritik hastaların bakım ve tedavilerini sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. İleri teknolojiye sahip modern cihazlarla donatılmış olan bu bölümde gerekli her türlü müdahaleler yapılabilmektedir. Ünitemiz, her yatak başında yapay solunum cihazı ve her türlü hayati işlevleri gösteren monitörleri olan 3 yatağı ve 24 saat tam kadro çalışan personeliyle birinci seviye yoğun bakım hizmeti verirken diğer alanların hekimlerinin de desteğini almaktadır.

Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara günün her saatinde tüm laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir. Hastaların solunum, beslenme, temizlik, tuvalet gibi tüm vücut gereksinimleri yoğun bakım ekibi tarafından verilmektedir.