Akılcı İlaç Kullanımı ve Antibiyotik Kontrol Komitesi

Prof. Dr. Hüseyin BAYRAM
Üye

Fırat UZER
Üye

Uz. Dr. Kayhan UĞUZ
Başkan

 

 

 

 

 

 

 

Uz.Dr. Adem ALBAYRAK
Üye

Op. Dr. Remzi ÇAYLAK
Üye

Op. Dr. Alper GÖLPINAR
Üye

Dr. Suat SEVGEN
Üye

Emel YILMAZ
Üye

 

 

 

 

 

 

 

Ecz. Ayşe Ayça KUŞÇU
Üye

Zühal OKTAY
Üye

 

 

 

 

 

 

 

Dilara KARACA
Sekreterya

T. Gökçe ACU
Üye

Osman EMLİ
Üye

Rezzan AYDIN
Üye

Elif KILIÇ
Üye