GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ ve LABORATUVAR

RADYOLOJİ (Görüntüleme Sistemleri)

  • AÇIK MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME
  • 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
  • KEMİK DANSİTOMETRESİ
  • MOBİL VE SABİT  DİREKT RÖNTGEN SİSTEMLERİ
  • ULTRASONOGRAFİ
  • RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
  • PACS (Görüntü arşivleme ve iletişim sistemi)

Ortopedia Hastanesi Radyoloji bölümü hastane ergonomisine uygun ortamda, Siemens teknolojisi ile hastalarına her türlü radyolojik hizmeti vermektedir.

Tamamen dijital teknoloji ile çalışan sistemlerden daha kısa sürede, daha detaylı ve tanıda daha yeterli olarak elde edilen dijital görüntüler, yine dijital ortamda arşivlenmektedir. İstemler ve sonuçlar, istem kağıdı ve sonuç kağıdı olmadan PACS Sistemiyle süratli ve doğrudan ilgili yerlere ulaşmaktadır. Bu görüntüler deneyimli uzman doktorlar tarafından incelenip raporlanmaktadır.

Günümüz modern Radyolojisinin tüm olanakları ile hastanemiz Radyoloji bölümü sizlere hizmet vermektedir.

BİYOKİMYA VE MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI

 

Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarlarımız son model teknolojik donanım ve uzman kadrosuyla,  tetkiklerinizin yapılmasında sizlere yardımcı olacaktır.