Eğitimler

ÖZEL ORTOPEDIA HASTANESİ 2015 YILI YILLIK EĞİTİM PLANI
Eğitim Konusu Eğitimi Veren Kişiler Tarih Saat Eğitim Alacak Personel Grubu
Kurumsal Oryantasyon Emel Yılmaz, Zuhal Oktay, EKH, Tuğba Köker, Bilgi İşlem, Kalite Bölüm Sorumlusu, ISG Uzmanı Her Çarşamba  09--18 İşe yeni başlayan tüm personel  
 
 
Enfeksiyon Kontrol Yöntemleri ve İzolasyon Yöntemleri ve Prosedürleri Emel Yılmaz- EKH 02.01.2015 16:00    17:00 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM   
Organ Bağışı ve Organ/ Doku Nakli  Uzm.Dr.Kayhan Uğuz            Emel Yılmaz  02.01.2015 17:15  17:45 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM   
*Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları                                             *İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar                                              *İş Yeri Temizliği ve Düzeni                             *İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü                                  İSG Uzmanı  04.02.2015 12-16:15 Tüm Hastane Personeli  
Acil Kodlar ve Kod Yönetimi Emel Yılmaz 05.01.2015 12-12:30 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM,Portem   
Servis İşleyişi ve Planlama Emel Yılmaz 05.01.2015 16-16:45 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM   
CPR ve İlkyardım Anes.Uzm.Dr.V.Alıç             Emel Yılmaz  06.01.2015 16-16:45 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM   
Çalışan Güvenliği ve Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı (GRSB/ KDAY/ KvVSSMK/ Formlar) Emel Yılmaz 06.01.2015 11:45  14:00 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM   
 
 
Kalça Hastalıkları ve Cerrahisi Hemşirelik Bakımı Emel Yılmaz- KVYH (Kalça) 07.01.2015 12-13:00 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM 1.Grup  
08.01.2015 16-17:00 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM 2.Grup  
Diz Hastalıkları ve Cerrahisi Hemşirelik Bakımı Emel Yılmaz- KVYH (Diz) 09.01.2015 12-13:00 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM 1.Grup  
09.01.2015 16-17:00 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM 2.Grup  
Omurga Hastalıkları ve Cerrahisi Hemşirelik Bakımı Emel Yılmaz 12.01.2015 09-10:00 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM 1.Grup  
14.01.2015 15-16:00 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM 2.Grup  
El, Ekstremite ve Tümör Cerrahisi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Emel Yılmaz 15.01.2015 12-13:00 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM 1.Grup  
15.01.2015 15-16:00 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM 2.Grup  
Hastane Otomasyon Sistemi (Hemşirelik Hizmetleri), QDMS Kalite Programı, Hastane HKS Değerlendirmesi Emel Yılmaz 19.01.2015 09:00 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM   
16:00  
Böbrek Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Selva Ezgi Aşkar 20.01.2015 16-17:30 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM   
Yardımcı Personel Görev Tanımı ve Çalışma Düzeni Emel Yılmaz-Hacer Nural 16.01.2015 16-17:30 Portem 1. Grup  
21.01.2015 16-17:30 Portem 2. Grup  
Hastanede Kullanılan Tüm Tıbbi Cihazların ve HBTC'larının Kullanımı ve Bakımı Emel Yılmaz- Yeşim Demirel  T.Gökçe Acu 22.01.2015 16-17:30 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM 1.Grup  
24.01.2015 16-17:30 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM 2.Grup  
Acil Servis İşleyişi ve Triyaj İklime Z. Rüzgar 02.02.2015 12-14:00 Acil Servis Dept. Çalışanları  
Alçı Atel Yapımı Salih Banar  02.02.2015 09-18:00 Acil Servis Dept. Çalışanları  
Ambulans Hizmetleri İklime Z. Rüzgar 04.02.2015 09-11:00 Acil Servis Dept. Çalışanları  
Temel İletişim Becerileri ve Kişiler Arası İletişim, Empatik Anlayış Geliştirme, Hasta Hakları ve Memnuniyeti Emel Yılmaz-Zuhal Oktay 09.02.2015 16:00-17 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn,SM,Portem1  
09.02.2015 16:00-17 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn,SM,Portem2  
10.02.2015 18-19:00 Tüm İdari Kadro  
SGK Yönerge ve Yönetmelikler-1 Fırat uzer 17.02.2015 12-14:00 Hastane Direktörleri  
Hasta Güvenliği ve Cerrahi Güvenlik Emel Yılmaz 26.02.2015 12-13:00 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM 1.Grup  
27.02.2015 16-17.00 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM 2.Grup  
SGK Yönerge ve Yönetmelikler-2 Fırat uzer 27.02.2015 12-14:00 Hastane Direktörleri  
Organ Bağışı ve Organ/ Doku Nakli Uzm.Dr.Kayhan Uğuz 04.03.2015 18-18:30 Tüm Hastane Personeli  
Servis İşleyişi, Hasta Güvenliği ve Pre-Operatif Hasta Hazırlığı Emel Yılmaz   06.03.2015 16:45 -17:30 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM   
Sözel İstem Prosedürü ve Akılcı İlaç Yönetimi  Emel Yılmaz - Emel Özkabakçıoğlu 10.03.2015 16-17:00 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM 1.Grup  
12.03.2015 16-17:00 Tüm Hemşire, ATT, Anes.Tekn.,SM 2.Grup  
        YÖN.PL.033