EKSTERNAL FİKSATÖR VE DEFORMİTE CERRAHİSİ BİRİMİ

Boy uzatma, eğrilikleri düzeltme, kol ve bacak uzunluklarını eşitleme, bozulmuş duruş ve yürüyüşü düzeltme, kol ce bacaklardaki şekil bozukluklarını düzeltme, kaynamayan kırıkları kaynatma istekleri olan hastalarımızın sorunları Eksternal Fiksatör ve Deformite Cerrahisi bölümümüzde çözüm bulmaktadır.

Hastanemiz Eksternal Fiksatör ve Deformite Cerrahisi ekibi, ekstremite uzatma ve rekonstrüksiyon cerrahisinin her alanında tecrübeli, bu konuda eğitim veren deneyimli ortopedik cerrahlar ile gerekli eğitimi almış fizyoterapist, hemşire ve destek elemanlarından oluşmaktadır.

İlizarov Yöntemi

İlizarov yöntemi, metal çemberlere ince teller ve çivilerle kemiği tespit ederek uygulanan bir tedavi sistemidir. İlizarov yönteminin uygulandığı en dramatik alan boy uzatmadır. Kemik kayıplarını yerine koyma ve deformiteli (eğri) kemikleri düzeltme ve doğumsal veya sonradan gelişen kemik kısalıklarını uzatma, diğer sık kullanım alanlarıdır. Bu rahatsızlıkları olan çocuk ya da erişkin hastalara (3-70 yaş arası) uygulama yapılabilir. Bu yöntemde çember fiksatör belli bir plan dahilinde  kemiğe uygulandıktan sonra kemik kesilerek tedrici olarak günde 1 mm. uzatılır ve uzatma bölgesinde yeni kemik oluşumu (osteogenezis) gözlenir. Bu şekilde uzun kemikler 12 cm. kadar uzatılabilir.

Sistemin esas uygulama alanı kol-bacak kemiklerini uzatma ve şekil bozukluklarını (deformite) düzeltme olmakla beraber diğer uygulama alanları şunlardır:

  • Kapalı ve açık kırıklar

Çok parçalı olup içten tespiti sorun yaratacak veya mümkün olmayan kırıklarda İlizarov sistemi başarıyla uygulanır. Cilt yaranması ve kaybı olan kırıklarda enfeksiyon riski nedeniyle metalik içten tespit yapılması risklidir. Bu durumda İlizarov yöntemi gibi dışardan tesbit eden (eksternal fiksatör) sistemler tercih edilir.

  • Kaynamayan kırıklar

Kırığın iyileşmesi için gerekli olan kanlanma bozuktur. İlizarov sisteminin kendisi kanlanmayı arttırarak kaynamayı sağlar.

  • Tümör, travma ve iltihaplanma sonrası oluşan kemik kayıplarının düzeltilmesi
  • Cücelerin boyunu uzatma
  • Müzmin (kronik) kemik iltihapları