İLKELERİMİZ

Hastalarımız İçin

 • Genel ve tıbbi ahlak kurallarından ödün vermemek.
 • Irk, cins, din ayrımı yapmadan insan hayatına sonsuz saygı duymak.
 • Hasta ve yakınlarını doğru ve yeterli bilgilendirmek.
 • En gelişmiş araç ve yöntemleri kullanarak, güncel ve kanıta dayalı tanı ve tedavi olanaklarını hastalarımıza sunmak.

Çalışanlarımız İçin

 • En önemli gücümüzün çalışanlarımız olduğu bilinciyle hareket etmek.
 • Alanında yetenekli ve uzman olan çalışanlarla yola çıkarak onların mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak.
 • Takım ruhu oluşturmak, birbirine sevgi ve saygı duyarak çalışmak.
 • Hastanın ihtiyaçlarına odaklanarak her birimin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak.
 • Bütün çalışanlarımızı hastane hizmetlerimizdeki sürekli kalite iyileştirme çalışmalarının içinde olmasını sağlamak.

Toplum İçin

 • En gelişmiş sağlık hizmetlerinin hayata geçirilmesine öncülük etmek.
 • Toplumun çeşitli kurumlarıyla işbirliği içerisinde yaşam kalitesini artıracak eğitim, planlama ve koordinasyon çalışmaları yapmak.