KAS İSKELET SİSTEMİ TÜMÖRLERİ CERRAHİSİ BİRİMİ

Kas - İskelet Sistemi Tümörleri diğer bölgelerde olduğu gibi selim (iyi huylu, benign) veya habis (kötü huylu, malign) olabilir.

İyi huylu tümörler, özellikle yumuşak dokunun fazla olmadığı bölgelerde ele gelen şişlikler şeklinde farkedilir. Genelde ağrı olmaz ama bazı iyi huylu tömörlerde  (osteoi osteoma, osteoblastoma gibi) ağrı görülür. Ancak tümör sinire yakın yerde ise ve sinire bası yaparsa ağrı ve ilerleyen sinir felci şeklinde bulgu verebilir. Bazı iyi huylu tümörlerin (dev hücreli kemik tümörü gibi) kötü huylu hale dönüşme olasılığı vardır, Bu durumda kitlede büyüme ve ağrı görülür.

Kötü huylu tümörler sarkom olarak adlandırılır, Kitlede hızlı büyüme ve ağrı olur. Diğer organların kötü huylu tümörlerinin kemiğe atlaması (metastaz) sık görülür.

İyi huylu tümörler cerrahi olarak tedavi edildiklerinde bazıları hariç nüks pek görülmez.

Kötü huylu tümörlerin tanı ve tedavisi multidisipliner yaklaşım gerektirir. Görüntüleme uzmanı, tümör cerrahı, patoloji uzmanı, medikal onkolog ve radyoterapi uzmanı ekipte yer alır. Muayene ve görüntüleme sonrası kötü huylu olduğu düşünülen tümörden parça (biyopsi) alınır, patolojik olarak tümörün kesin tanı ve tipi belirlenir. Tümörün özelliğine göre; tümörün cerrahi olarak çıkarılması, ekstremite koruyucu cerrahi veya amputasyon cerrahisi gibi uygulamalar yapılır. Medikal onkolog tarafından kemoterapi, gerekiyorsa radyoterapi uzmanı tarafından radyoterapi uygulamalarıyla hasta izlenir. Metastatik kemik tümörlerinde görülen kırıklar, bölgesine göre yapılan kemik tespit  ameliyatları ile tedavi edilirler.

Kas iskelet sistemi tümörleri cerrahisi birimimiz; kas iskelet sistemindeki kemik, kas, kiriş ve kıkırdağın selim ve habis tüm tümöral hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir birimdir.