Özel Ortopedia Hastanesi Kuruluş Tarihçesi

        Özel Ortopedia Hastanesi 9 Ortopedist hekim tarafından kurulmuştur. Kurucu  ortaklarından Prof.Dr. Hüseyin Bayram, Prof.Dr. Mahir Gülşen, Prof.Dr. H.Serdar Özbarlas , Prof.Dr. Mustafa Herdem, Prof.Dr. Yaman Sarpel, Prof.Dr. Emre Toğrul uzun yıllar Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalında her biri Ortopedinin yan dalı sayılan farklı alanlarda (El Cerrahisi, Omuz-Dirsek Cerrahisi, Omurga Cerrahisi, Tümör Cerrahisi, Artroskopi ve Diz Cerrahisi, Kalça Cerrahisi, Pediatrik Ortopedi) çalışarak hizmet verirken, farklı alanlarda birlikte çalışmanın ve birlikte üretmenin verimliliği ve başarıyı arttırdığını gördüler. Bu ekip,  yine aynı Fakülteden uzmanlıklarını alan Op.Dr. A.Can Göçük, Op.Dr. Cihan Koca ve Op.Dr. Ercan Onaç’ı da aralarına alarak önce muayenehane hekimliği alanında yine aynı anlayışla birlikte çalışmaya başladılar. Muayenehanede ekip halinde çalışma sonrası alınan olumlu sonuçlar, sadece Ortopedi alanında bir hastane kurma fikrini ortaya çıkardı. Bu fikirle başlatılan hastane yapma çalışmaları sonucunda,  22/07/2008 tarihinde, Ortopedinin yan dallarının her birinde akademik unvanlı hekimle birlikte çalışacak  deneyimli  uzman hekimden oluşan birimleri ve Ortopedi ile sıkı ilişkisi olan Beyin-Omurilik-Sinir Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Enfeksiyon Hastalıkları, Dahiliye ve Genel Cerrahi  branşlarını içeren Özel Ortopedia Hastanesi hizmete başladı. Hizmete başladıktan  kısa bir süre sonra JCI (Joint Commission International)  başvurusu yapılıp bu kuruluşça denetlenerek 10/01/2010  JCI  Akreditasyon Belgesi alındı. 15/06/2015 tarihinde 4 kurucu üyenin hisselerinin diğer ortaklar tarafından alınarak ayrılmaları sonucu,  Özel Ortopedia Hastanesi Prof.Dr. Hüseyin Bayram, Prof.Dr. Mahir Gülşen,  Prof.Dr. Mustafa Herdem, Prof.Dr. Yaman Sarpel, ve Prof.Dr. Emre Toğrul’dan oluşan ortaklar kurulu ile hizmetine devam etmektedir.